Payment method

After you agree with the booking information, cancellation policy and fill all your information on our website. You can choose one of the payment methods as below:

- BY INTERNATIONAL CARD: VISA, MASTER, AMEX, DINERS CLUB ...

PAY NOW: Please clicking the button "PAY NOW", the system will send you to the payment website Onepay - a solid partner of MasterCard - Australia. You input your card number, exp. date, name ... following the its instructions. After the transaction proceed successfully, we will send you a confirmation within next working 30 minutes.

PAY LATER: Please clicking the button " PAY LATER", and input your your card number, exp. number, name on card .... following the its instructions. All procession is secured by 256bit SSL layer Godaddy. And we will deduct bill amount automatically on your card on the future payment date ( the future payment date is when you can not cancel, shorten .. your booking following the booking condition)

SETTLEMENT BY PAYMENT LINK

Our travel consultant will send you a payment link via email. And you click the payment link, then input your card number, exp. date, name ... following the its instructions. After the transaction will proceed successfully, we will send you a confirmation within next working 30 minutes.

- WESTERN UNION, MONEY GRAM,...

If you wish to use this service, please feel free to contact your travel consultant to get more details and instructions.

- TRANSFER VIA BANK

You can go to any bank in Vietnam to pay the bill following the information as below

+ In Vietcombank system, we will receive money within 1 hours.

+ From other banks, we will receive money within 24-72 hours.

Bank name: Vietcombank - Ben Thanh Branch
Account name: VINADAY GOREISE VIETNAM CO., LTD
Account number: 033 - 100 - 393 - 2502
Content: payment for PNR #

Please, scan and send the deposit slip to our email cs@goreise.com to proceed your booking complete.

BY CASH

- At goreise.com head office.

Our office opens 7 days a week from 7:00 AM till 22:00 PM, you can come to our office to visit and pay your bill directly.
228 De Tham St., Dist. 1, Ho Chi Minh city - Saigon, Vietnam
Tel: (+84-8) 38388382 – 38388387

- At your home, company ....

Please, inform us before 2 hours and we can collect money at your place for free within selected place of district 1, 3, 5, 10. Others will be charged the extra fee on case by case.

Các hình thức thanh toán

Sau khi đồng ý với thông tin dịch vụ, điều kiện hủy và điền đầy đủ thông tin trên website. Quý khách có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau:

Trả bằng thẻ tín dụng:

- Thanh toán ngay: Vui lòng chọn nút Thanh toán ngay bây giờ. Cửa sổ màn hình sẽ chuyển sang trang thanh toán trực tuyến trực tuyến Onepay - đối tác của MasterCard Australia. Quý khách cứ nhập thông tin theo yêu cầu của website này, khi thanh toán thành công. Chúng tôi tự động xác nhận đơn hàng của quý khách trong vòng 30 phút.

- Thanh toán sau: Vui lòng chọn nút Thanh toán sau và nhập thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu trên website. Toàn bộ giao dịch của chúng tôi sẽ được mã hóa ở chế độ 256bit - rất an toàn - được chứng thực bởi Godaddy. Chúng tôi sẽ tự động trừ tiền vào thẻ tín dụng của quý khách khi đến hạn không được hủy nữa.

- Thanh toán bằng Payment link.

Sau khi xác nhận đơn hàng thành công, nhân viên tư vấn sẽ gởi cho quý khách một đường link thanh toán của Onepay. Và quý vị làm theo hướng dẫn của onepay, khi thanh toán thành công. Chúng tôi sẽ gởi xác nhận dịch vụ trong vòng 30 phút làm việc.

Thanh toán liên ngân hàng

Quý khách đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam để chuyển tiền theo thông tin bên dưới (Quý khách không có tài khoản vẫn có thể chuyển tiền qua ngân hàng)

+ Chuyển từ các điểm giao dịch của ngân hàng Vietcombank thời gian chuyển không quá 12h.

+ Chuyển từ các điểm giao dịch của các ngân hành khác không thuộc Vietcombank thời gian chuyển 24h-72h.

Tên ngân hàng : Ngân hàng Ngoại Thương HCM (Vietcombank - CN Bến Thành - TP HCM)

Chủ tài khoản : Công ty TNHH Lý Ngô Viêt Nam

Số Tài Khoản : 033 - 100 - 393 - 2502

Nội dung: thanh toán booking PNR #

Sau khi chuyển khoản, vui lòng scan uỷ nhiệm chi/giấy chuyển tiền và email đến: cs@goreise.com hoặc fax đến số: (08) 38388392 để chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, quý khách cũng có thể chỉ cần cung cấp mã số giao dịch cho chúng tôi để được thực hiện dịch vụ.

Thanh toán bằng tiền mặt:

- Tại văn phòng giao dịch goreise.com

Văn phòng chúng tôi mở cửa từ 7 sáng đến 22:00 giờ đêm, rất tiện cho quý khách muốn tham quan cũng như thanh toán bằng tiền mặt.

228 Đề Thám, Q. 1 , TP. HCM.
ĐT: (+84-8) 38388382 – 38388387
Hotline: (+84-8) 38388382 – 919185990 - 937388382

- Tại nhà riêng, công ty ... của khách hàng.Vui lòng thông báo trước 2 giờ đồng hồ và chúng tôi sẽ miễn phí thanh toán trong phạm vi quận 1, 3, 5, 10 được lựa chọn. Ngoài khu vực trên chúng tôi sẽ tính phi thu tiền mặt.